Drinks

Cà Phê / Coffee – $4.50

Cà Phê Đen: Hot Black Coffee
Cà Phê Đen Đá: Iced Black Coffee
Cà Phê Sữa: Hot Coffee with Condensed Milk
Cà Phê Sữa Đá: Iced Coffee with Condensed Milk

Thức Uống / Beverages

DSC_0466
Soft Drinks – $2.75
Coke, sprite, Sunkist, diet coke, root beer, ginger ale.

Đá Chanh – $3.50
Fresh Lemonade

Nước Dừa Tươi – $4.95
Young Coconut Juice

Trà Đá – $1.50
Jasmine Iced Tea

Trà Nóng – $2.50
Jasmine Hot Tea, Per Pot
Trà Thái Trân Châu – $4.95
Thai Iced Tea with Boba

Chanh Muối – $4.00
Salty Lemonade

Sinh Tố / Smoothies with Boba – $5.95

Sinh Tố Bơ: Avocado
Sinh Tố Mãng Cầu: Soursop Custard Apple
Sinh Tố Dâu: Strawberry
Sinh Tố Xoài: Mango
Sinh Tố Mít: Jack Fruit
Sinh Tố Khoai Môn: Taro

Chè / Desent – $3.95

DSC_0253
Chè 3 Màu
Special 3 color desert: Red bean, green bean and jelly with coconut milk.

Chè Đậu Đỏ: Red bean with coconut milk.

Chè Đậu Xanh: Green bean with coconut milk

Pho Kevin
Addr:  3439 Fort Meade Rd
             Laurel, MD 20724
Tel:     (301) 498-3230
Business Hour
Mon-Sat
Sun
10:30 am - 09:00 pm
11:00 am - 08:00 pm
Like Facebook